Helpt u ons ook tijdens NLdoet?

11 maart 2014

In 2013 hebben wij met veel vrijwilligers via NLdoet ons clubhuis geschilderd. Dit jaar is op zaterdag 22 maart het omliggende terrein aan de beurt zodat al onze jeugdleden veel en veilig buiten kunnen spelen. Wat gaan we doen: opruimen en schoonmaken terrein, snoeien, groen bijplaatsen, hekwerk herstellen, schuur voor aanhanger plaatsen. Net als afgelopen jaar hopen we op een enthousiaste groep vrijwilligers die samen met onze eigen vrijwilligers aan de slag gaan

Eindresultaat?

Een schoon, opgeruimd, groen speelterrein rond het clubhuis, zodat onze jeugdleden heerlijk buiten kunnen ravotten.

Opgeven

Opgeven kan via de site van NLdoet (klik!)

NLdoet!

Waar blijft dat gras en die tegels?

22 november 2013

Een vraag die u als nieuwe ouder zich misschien elke week weer stelt. Maar ook de al langer bij de Vliegende Pijl rondlopende ouder, kind of leiding stelt deze vraag met regelmaat aan het stichtingsbestuur van de Vliegende Pijl. En terecht, als stichtingsbestuur houden wij ons bezig met beheer van financiën, materiaal, gebouw en terrein. Waarbij het terrein niet van ons is maar eigendom van de gemeente.

En dat terrein is de afgelopen jaren alleen maar achteruit gegaan. Van een mooi groen grasveld, goed tegelplein en her en der wat nood- en schoolgebouwen hebben we nu een ware survivalbaan waar we met regen ook kunnen poldersporten.

Hoe komt dit en waar gaan we naar toe?

De afgelopen jaren zijn onder andere,  door of in opdracht van de  gemeente, schoolgebouwen geplaatst en gesloopt. Mede hierdoor heeft Scouting Kameleon Kinheim een van hun clubhuizen moeten laten slopen en een nieuwe laten bouwen door de gemeente.

Het grasveld is hierdoor ernstig beschadigd. Toezeggingen aan zowel ons als scouting Kameleon Kinheim om dit op te knappen zijn nog steeds niet nagekomen. Het gaat hierbij niet alleen om nieuw gras, maar ook om extra drainage aanleggen en veld ophogen en egaliseren.

Dan het tegelplein waar enkele jaren geleden een noodgebouw voor de toen aanwezige lagere school werd geplaatst. Wij hebben daar in toegestemd en afgesproken dat bij het vertrekken van de scholen van het terrein, ook dit weer gesloopt en hersteld zou worden.
Die belofte is nagekomen, echter het plein is daarbij nooit in oude staat opgeleverd. Een stapel tegels en een braakliggend stuk als gevolg. Met een aantal vrijwilligers hebben we afgelopen maart zo goed en kwaad als het kon getegeld. Ook hier zijn toezeggingen dat het gehele plein goed en professioneel zal worden getegeld….

Maar waarom zien we dan niets veranderen? Laten we voorop stellen dat we (stichtingsbestuur Vliegende Pijl en Stichtingsbestuur Kameleon Kinheim) samen in goed overleg zijn met de gemeente. Alleen dat goed overleg duurt naar ieders gevoel eigenlijk al veel te lang.
Hoe graag willen we allemaal niet een mooi groen grasveld en egaal tegelplein waar alle kinderen optimaal van kunnen genieten. Een veld en plein waarvan wij als stichting en u als ouder denken wat een fijne plek om te spelen!

Als stichtingsbestuur blijven we ons hier hard voor maken bij de gemeente!
Spreek ons rustig eens aan met vragen, tips of ideeën! Een aantal stichtingsleden staat ook als ouder op zaterdag op het terrein.

Namens het stichtingsbestuur
Gonny Hoekstra, stichtingsvoorzitter

Vliegende Pijl doet mee aan grootste vrijwilligersactie van Nederland

11 maart 2013

Op 16 maart 2013 organiseert het Oranje Fonds NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. De Vliegende Pijl doet hieraan mee, door het schilderen van het clubhuis.

NL doet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Scouting Nederland kent de kracht van vrijwilligers en met de 25.000 vrijwilligers in de organisatie wordt er op die dagen door het heel land vrijwillig werk verricht en ontvangen.

De Vliegende Pijl doet mee door het opnieuw schilderen van het clubhuis. De Scoutinggroep ziet NLdoet als een goede gelegenheid deze grote klus te verrichten, waar ze normaal niet aan toe komen. ‘Wij vinden het, als scouts, belangrijk om er te zijn voor de maatschappij. Door middel van ons clubgebouw kunnen wij ons vrijwilligerswerk voortzetten’ aldus de groepsvoorzitter van De Vliegende Pijl. ‘NLdoet is hier een mooie kans voor en daarom doen wij graag mee.’

Tijdens NLdoet worden wij ondersteun door tien leden van de PvdA fractie en vrijwilligers van de scoutinggroep zelf. Indien u ook graag mee wilt helpen, kunt u zich aanmelden via stichting@vliegendepijl.nl
Wij zijn voor zaterdag 16 maart op zoek naar:
– Rolsteigers
– Schuurmachines
– Ladders
– Schildersmaterialen (kwasten, rollers etc.)
– Enthousiaste mensen om te schuren en schilderen voor de middag
– Enthousiaste mensen voor loodgieterwerk voor de hele dag (een dagdeel mag natuurlijk ook)

Vacature bestuur!

18 januari 2013

Tijdens de laatste groepsraad hebben we afscheid genomen van Henk Loof, secretaris binnen ons bestuur. Wij willen Henk nogmaals ontzettend bedanken voor zijn inzet voor de groep en wensen hem voor de toekomst het allerbeste toe!

Met het afscheid van Henk zijn we ook weer op zoek naar 1 of 2 enthousiaste vrijwilligers die het bestuur willen komen versterken. We nodigen belangstellenden dan ook van harte uit zich aan te melden. Heeft u een klik met scouting? Een bestuursfunctie kost zes tot tien avonden per jaar. We zijn met het vertrek van henk nadrukkelijk op zoek naar een secretaris, maar ook geïnteresseerden in de functie algemeen bestuurslid kunnen zich melden.

Mocht u twijfelen; na aanmelding bent u van harte welkom om 1 of 2 groepsraden bij te wonen, om zo een definitieve keuze te kunnen maken.
Geïnteresseerden kunnen vragen of aanmeldingen mailen naar; bestuur@vliegendepijl.nl.

Kom klussen op 17 maart!

12 maart 2012

Zaterdag 17 maart gaan onze jeugdleden naar de Splash (scouting zwemwedstijden) en daarom mooie dag om op en om het clubhuis aan de slag te gaan. Het plan is om een deel van de vloeren te schilderen, verder te gaan met schoonmaken, hekken repareren langs de sloot en nog veel meer!

Komen jullie allemaal helpen? Om 10.00 uur staat de koffie klaar!

Vacatures bestuur en stichting

15 juni 2010

De Vliegende Pijl is een florerende leuke Scoutinggroep die is aangesloten bij Scouting Nederland.

Naast de speltakleiding die zich het hele jaar door inzet om het de jeugdleden zo plezierig mogelijk te maken bij de scoutingactivteiten, is er ook een verenigingsbestuur en een stichtingsbestuur. De Vliegende Pijl kent sinds een paar jaar, op nadrukkelijk verzoek van Scouting Nederland, twee bestuursorganen. Een vereniging en een stichting. Kort samengevat zorgt de vereniging voor de scoutingactiviteiten en het dagelijkse gebeuren bij de club. De stichting gaat over het materiaal, gebouwen en het geld.

Zowel de leiding als het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers die zich belangeloos voor de leden inzetten. Zowel leiding als bestuur proberen we volledig uit de eigen gelederen te bemannen. Maar dat betekent wel dat we af en toe nieuwe vrijwilligers nodig hebben.

Zo kunnen we zeker voor bestuursfuncties wel wat extra menskracht gebruiken. Momenteel bestaan er diverse vacatures voor zowel vereniging- als stichtingsbestuur.

We nodigen belangstellenden, waaronder ouders van leden, dan ook van harte uit zich aan te melden. Heeft u een klik met scouting? Vindt u ook dat onze leiding zich zo geweldig inzet voor uw kinderen? Misschien wordt het tijd om iets terug te doen en u als vrijwilliger aan te melden!

Bent u enthousiast en zet u zich graag belangeloos in voor plezier en ontwikkeling van kinderen? Een bestuursfunctie kost zes tot tien avonden per jaar. Voor groepsactiviteiten wordt soms ook een beroep op u gedaan. Afhankelijk van uw belangstelling en kwaliteiten kunt u in aanmerking komen voor diverse bestuurstaken bij zowel de vereniging als de stichting.

Meld u aan bij onze groepsvoorzitter bestuur@vliegendepijl.nl of bij de leiding.