Waar blijft dat gras en die tegels?

22 november, 2013

Een vraag die u als nieuwe ouder zich misschien elke week weer stelt. Maar ook de al langer bij de Vliegende Pijl rondlopende ouder, kind of leiding stelt deze vraag met regelmaat aan het stichtingsbestuur van de Vliegende Pijl. En terecht, als stichtingsbestuur houden wij ons bezig met beheer van financiën, materiaal, gebouw en terrein. Waarbij het terrein niet van ons is maar eigendom van de gemeente.

En dat terrein is de afgelopen jaren alleen maar achteruit gegaan. Van een mooi groen grasveld, goed tegelplein en her en der wat nood- en schoolgebouwen hebben we nu een ware survivalbaan waar we met regen ook kunnen poldersporten.

Hoe komt dit en waar gaan we naar toe?

De afgelopen jaren zijn onder andere,  door of in opdracht van de  gemeente, schoolgebouwen geplaatst en gesloopt. Mede hierdoor heeft Scouting Kameleon Kinheim een van hun clubhuizen moeten laten slopen en een nieuwe laten bouwen door de gemeente.

Het grasveld is hierdoor ernstig beschadigd. Toezeggingen aan zowel ons als scouting Kameleon Kinheim om dit op te knappen zijn nog steeds niet nagekomen. Het gaat hierbij niet alleen om nieuw gras, maar ook om extra drainage aanleggen en veld ophogen en egaliseren.

Dan het tegelplein waar enkele jaren geleden een noodgebouw voor de toen aanwezige lagere school werd geplaatst. Wij hebben daar in toegestemd en afgesproken dat bij het vertrekken van de scholen van het terrein, ook dit weer gesloopt en hersteld zou worden.
Die belofte is nagekomen, echter het plein is daarbij nooit in oude staat opgeleverd. Een stapel tegels en een braakliggend stuk als gevolg. Met een aantal vrijwilligers hebben we afgelopen maart zo goed en kwaad als het kon getegeld. Ook hier zijn toezeggingen dat het gehele plein goed en professioneel zal worden getegeld….

Maar waarom zien we dan niets veranderen? Laten we voorop stellen dat we (stichtingsbestuur Vliegende Pijl en Stichtingsbestuur Kameleon Kinheim) samen in goed overleg zijn met de gemeente. Alleen dat goed overleg duurt naar ieders gevoel eigenlijk al veel te lang.
Hoe graag willen we allemaal niet een mooi groen grasveld en egaal tegelplein waar alle kinderen optimaal van kunnen genieten. Een veld en plein waarvan wij als stichting en u als ouder denken wat een fijne plek om te spelen!

Als stichtingsbestuur blijven we ons hier hard voor maken bij de gemeente!
Spreek ons rustig eens aan met vragen, tips of ideeën! Een aantal stichtingsleden staat ook als ouder op zaterdag op het terrein.

Namens het stichtingsbestuur
Gonny Hoekstra, stichtingsvoorzitter