Geschiedenis

In 1907 is Lord Baden Powell in Engeland met Scouting gestart en werd het eerste verkennerskamp gehouden. In de periode daarna werden er op vele plaatsen over de gehele wereld scoutingverenigingen, toen nog padvindersverenigingen genoemd, opgericht. In 2008 verscheen het boek “Scouting for boys”.

In 1910 werd in Nederland de Nederlandse Padvinders Vereniging (NPV) opgericht en op 15 april 1911 werd er een officiële start gemaakt met De Kennemer Padvinders, afdeling Haarlem.

Groep 3 was de eerste groep die opgericht werd op 15 augustus 1911. Op 19 februari 1923 werd H. Ratsma geïnstalleerd als lid van groep 3. Echter vanwege zijn geloof mocht er op zondag geen padvinderij worden bedreven, terwijl er juist veel activiteiten op zondag plaatsvonden. Na eerst binnen deze club met een eigen patrouille (de koekoeken) te hebben gedraaid werd er op 26 mei 1926 de Haarlemse CJMV padvinders Vereniging opgericht.
Oldskool VP Shizzle

Een eigen clubhuis was er nog niet maar ze kwamen bij elkaar in een bestuurskamertje van de HJMV in de Lange Marga. Op 18 augustus 1931 werd er door het hoofdkwartier toestemming verleend dat groep 7 de naam “Vliegende Pijl” mocht dragen. In 1932 was het nationale kamp een van de hoogtepunten en ook tijdens de World Jamboree in Vogelenzang (1937) was de Vliegende Pijl aanwezig.rethastraat. Op woensdag had hopman Beekes de leiding en op zaterdag vaandrig Radsma (toen 17 jaar). Het bestuurskamertje werd al snel te klein en daarom huurden ze een zoldertje boven een pakhuis aan de Oost-Indiestraat, voor Fl 4, – per week. Op deze plaats werd ook een welpenhorde opgericht. Het eerste kamp werd gehouden met een geleende tent van groep 3, potten en pannen van de ouders en verder materiaal van een Haagse groep. Ook deze zolder werd  te klein en ze gingen gebruik maken van een andere zolder. Deze was boven de binderij van Geerts (toenmalig bestuurslid en later welpenleider). En weer werd het te klein voor de groep en ze moesten wederom op zoek naar een grotere ruimte. Zo kwamen ze in de Witte Herenstraat terecht, waar jarenlang het hoofdkwartier is geweest. Door steeds nauwere samenwerking met de NPV kreeg de groep een nieuwe nummering en werden ze groep 7 van de Nederlandse Vereniging van christelijke padvinders, afdeling Haarlem. En al weer moesten ze op zoek naar ween groter onderkomen. Dit keer vonden ze voor hun plek in een groepslokaal aan de Bakenessergracht.

Na het uitbreken van de oorlog mocht Scouting doorgaan, maar dan moesten ze zich verenigen met de “Hitlerjugend”. Dit deden ze niet en daarmee werden alle leden homoseksueel verklaard en werd de padvinderij verboden. Ondergronds gingen ze echter door. Tijdens een actie van de ondergrondse kwam in 1944 een voortrekker van de Vliegende Pijl (Johan van der Hulst) om het leven. Toen na de oorlog in 1945 de padvinderij weer gewoon kon draaien werd Johan van der Hulst de nieuwe naam van de voortrekkers. Dit ter herinnering aan het feit dat deze jonge voortrekker op 19-jarige leeftijd zijn leven gaf voor onze vrijheid. Op dit moment (2013) hebben we nog steeds een Johan van der Hulst stam. Rond 1950 kwam de Vliegende Pijl op de huidige locatie aan de Verspronckweg. Er was toen nog geen brug en de ingang was bereikbaar via een sportveld (daar waar nu het Sterrencollege staat). Rond 1960 werd er een clubhuis gerealiseerd, wat jarenlang heeft dienst gedaan.

Rond 1957 werd de ingezakte Johan van de Hulst stam nieuw leven ingeblazen en werden Roel Schaart en Andries Radsma uitgezonden naar de Jamboree in Engeland. Rond 1960 werd het vorige clubhuis gerealiseerd door de voorzitter van de oudervereniging Dhr. Braakman van de Jacobijn uit de Jacobijnestraat. De Vliegende Pijl draaide rustig verder net ups en downs. In 1973 vond er een fusie plaats tussen de KPV en de NPV en werd de nieuwe naam Scouting Nederland aangenomen. En de Vliegende Pijl startte met de nieuwe speltak Bevers. Tevens werden de opkomsten van de Rowans gemengd. Er kwam namelijk een aantal meiden van een andere groep bij. Rond 1990 is de hele groep gemengd gaan draaien.

Het clubhuis kreeg steeds meer gebreken en in 2000 ontstonden plannen voor een nieuw clubhuis en op 7 september 2002 presenteerde de bouwcommissie het nieuwe plan. Na enorme inspanningen van onder andere de mensen van de stichting, maar ook van heel veel andere mensen was het in 2003 zover dat ons nieuwe clubhuis De Boog geopend kon worden.

De Vliegende Pijl is een goed draaiende scoutinggroep met de volgende speltakken: Bevers, Welpen, Scouts, Explo’s, Roverscouts (in 2013 opgericht), Stam en een van der Hulststam.